Betegjogi képviselő

Az egészségügyi intézményben az Ön területileg illetékes  betegjogi képviselője:

 Szécsiné Fazekas Márta

Telefonszám:
06/20-489-9506

hétfőtől-csütörtökig 08:00 – 16:30 óra között

pénteken 08:00 – 14:00 óra között

E-MAIL CÍME:
marta.szecsine@ijsz.bm.gov.hu

FOGADÓÓRA HELYE, IDEJE: telefonos egyeztetést követően

A JOGVÉDELMI KÉPVISELŐ AZ INTEGRÁLT JOGVÉDELMI SZOLGÁLAT (IJSZ) MUNKATÁRSA.

A JOGVÉDELMI KÉPVISELŐ AZ EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYTŐL FÜGGETLEN SZEMÉLY.

A fenti elérhetőségek sikertelensége esetén az IJSZ zöldszáma hívható: 06/80/620-055

On affairs of patients’ rights foreign language patients should contact the following phone number: +36/20/4899-614